lørdag 1. november 2008

Matte i 3518 meter over havet

Det er ikke saa enkelt alltid.... Dette ble filmet forrige uke omtrent.